DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE POLSKI OD 99 PLN!

Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową Konsument może zgłosić drogą elektroniczną lub też listownie na adres podany poniżej. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w esklepie (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na podany niżej adres. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o dalszym postępowaniu. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Nabywcę. Inny sposób zwrotu wadliwego produktu może zostać ustalony z działem obsługi klienta.

PRAWO ODSTĄPIENIA – ZWROTY

Zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), oraz z Kodeksem Cywilnym, Klientowi – konsumentowi oraz przedsiębiorcy,  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient nie musi podawać przyczyny odstąpienia. Klient może odstąpić od umowy drogą elektroniczną na adres: info@slaviacosmetics.com lub też listownie na adres e-sklepu podamy poniżej. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Kwota uiszczona z tytułu zakupu produktów oraz transportu( najtańszego z możliwych dostępnych opcji) zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, a w przypadku płatności on-line, przelewem na rachunki bankowe lub karty płatnicze, z których pochodziły dyspozycje płatności. Sklep udostępnia również formularz który można dołączyć do zwracanej przesyłki.

REKLAMOWANY LUB ZWRACANY TOWAR PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

Slavia Cosmetics 
Gen. Bora-Komorowskiego 24
80-377  Gdańsk

z dopiskiem „reklamacja” lub „zwrot”

Pobierz oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Oświadczenie do zwrotów i reklamacji Slavii